cyna

13 tekstów – auto­rem jest cy­na.

Jest ta­ka cisza, która krzyczy...
To cisza sa­mot­ne­go człowieka. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 sierpnia 2010, 11:01

Kocham wszys­tko co nie jest mną, gdy jes­tem sobą ... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 sierpnia 2010, 18:35

I dopóki nie będę znała swo­jego miej­sca we wszechświecie dopóty będzie we mnie ten smu­tek na dnie duszy... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 sierpnia 2010, 12:34

Uwiel­biam lot­niska wszys­tko łącznie z ludźmi jest ta­kie jednorazowe... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 lipca 2010, 19:29

Od ludzi możesz ocze­kiwać wszys­tkiego po­za od­ro­biną wdzięczności ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 czerwca 2010, 12:26

Ob­gry­zam ból,
do kości
W pełnej świadomości... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 maja 2010, 10:13

Przy­jaciel - ,,szcze­ry " kłamca. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 kwietnia 2010, 09:06

Praw­dzi­wa przy­jaźń jest jak wo­da pit­na,
nie ma jej zbyt wiele ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 kwietnia 2010, 09:05

Życie jest jak...
NOS!
Każdy pil­nu­je swego!

Nie ma w tym nic
nadzwyczajnie...
EGOISTYCZNEGO!! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 kwietnia 2010, 09:18

* * *

Biegnąc...
bo­symi sto­pami ,
po­tykała sie o włas­ne niedoskonałości.
Nikt nie zwra­cał na to uwagi...
Ra­zu pewnego,
pot­knęła się i upadła !
Na dno,
swoich marzeń...

Czub­ka­mi palców dotykała
Swo­jego życia...
W naj­czys­tszej for­mie ,
bez zag­nieceń, niedoskonałości-
Spoj­rzała do góry ...
I tak NIKT nie zwrócił uwa­gi na to,
że jej nie ma ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2010, 10:53
cyna

Najlepsze (jak dla mnie) cytaty

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cyna

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność